Meerbeek
Dagtoppers
meerbeek

Logo's

Caravan export

EU

update 15 november 2013
                                
Export en het nieuwe kentekenbewijs vanaf 1 januari 2014

Op deze pagina wordt beschreven hoe Meerbeek Caravans & Campers u van dienst kan zijn om de bij Meerbeek gekochte caravan of camper te exporteren naar het buitenland.

Wanneer wij een voertuig willen aanmelden voor export moet deze in onze bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. Nadat wij verbinding hebben gemaakt met onze provider krijgen wij toegang tot het OREH systeem van de RDW. Wij kiezen in ons computerscherm voor OREH of Export.

Het systeem vraagt vervolgens om de juiste voertuiggegevens en deze worden door ons overgenomen van het betreffende overschrijvingsbewijs. Gegevens over de koper worden overgenomen van het geldige legitimatiebewijs van de exporteur. Na acceptatie door de RDW van de aanmelding voor export verstrekt de RDW een transactiecode, de datum en de tijd van de uitvoerregistratie. De bij het voertuig behorende kentekenplaten( en ) moeten terstond na de melding vernietigd worden.

 

RDW


Na on line melding van export van gekocht voertuig vullen wij voor u de uitvoerverklaring/ het uitvoerkentekenbewijs ( model RDW 3 E 0323 ) in die door koper en verkoper van een handtekening moeten worden voorzien. Tevens moet de exporteur een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Als legitimatiebewijs kunnen dienen: een geldig paspoort of Nederlands rijbewijs indien de exporteur in Nederland woonachtig is of een geldig buitenlands reisdocument indien de exporteur in het buitenland woonachtig is.

Wij controleren de legitimatie van de exporteur door de foto op het legitimatiebewijs te vergelijken met de aanvrager die op ons kantoor aanwezig is. Wij controleren of de naam, adres en woonplaatsgegevens ( NAW gegevens ) en de handtekening van het legitimatiebewijs overeenkomen met die op de ingevulde uitvoerverklaring. Vervolgens maken wij een kopie van het legitimatiebewijs.

Tijdens het aanmelden van het voertuig voor export kunt u aangeven of u een exportkenteken wilt hebben. Een exportkenteken is nodig voor het rijden op de openbare weg vanaf het moment dat het voertuig als geëxporteerd staat geregistreerd. Een exportkenteken kan alleen worden verkregen voor voertuigen die niet APK plichtig zijn dan wel een geldige APK hebben. Het exportkenteken moet bij gebruik door de gebruiker verzekerd worden.

Het door de RDW gemelde exportkenteken nemen wij over op de kentekenplat(en). De kentekenplat(en ) moeten duidelijk zichtbaar op het voertuig worden aangebracht op de daarvoor bestemde plaats. De tekens op de kentekenplat(en ) moeten zwart zijn op een witte ondergrond.

Na acceptatie van de uitvoer door de RDW vullen wij de uitvoerverklaring van de RDW ( model 3E 0323 ) verder in. De uitvoerverklaring bestaat uit een origineel en twee doorslagen.

De compleet ingevulde uitvoerverklaring geldt als uitvoerkentekenbewijs.

Wanneer de aanmelding correct is verlopen voorzien wij het bedrijfsvoorraadbewijs, het overschrijvingsbewijs en de uitvoerverklaring, inclusief de 2 doorslagen van een exportstempel. Op deze stempel is vermeldt het logo van de RDW, ons bedrijfsnummer van de RDW ( 24771 ) en de datum van export van het gekochte voertuig.

Het originele ( witte ) exemplaar van de uitvoerverklaring is het bewijsstuk dat het voertuig bij de RDW voor uitvoer is geregistreerd. Het afgestempelde ( witte ) exemplaar van de uitvoerverklaring, het voertuigbewijs, het afgestempelde bedrijfsvoorraadbewijs en het afgestempelde overschrijvingsbewijs gebruiken wij voor de uitvoer en overhandigen wij aan de kopende exporteur.

De groene doorslag van de uitvoerverklaring is voor onze administratie. De afgestempelde gele doorslag van de uitvoerverklaring sturen wij samen met een kopie van het geldige legitimatiebewijs binnen 1 week naar de unit VRD van de RDW.

Meerbeek Caravans & Campers


© Meerbeek Caravans & Campers | Disclaimer