Meerbeek
Dagtoppers
meerbeek

Logo's

Meerbeek caravans & campers besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op de website verouderd is of onjuistheden bevat. Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegevens op internet. Meerbeek caravans & campers is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Links op www.meerbeek.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Meerbeek caravans & campers. Meerbeek caravans & campers biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Meerbeek caravans & campers worden onderhouden, de informatie waarnaar op www.meerbeek.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar www.meerbeek.nl verwijzen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.


© Meerbeek Caravans & Campers | Disclaimer