Privacybeleid

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Algemeen
Meerbeek Caravans & Campers vindt het belangrijk dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u hierover meer lezen.


Wie zijn wij?
Deze privacyverklaring is van toepassing voor de volgende entiteiten:

Meerbeek Caravans & Campers B.V.

 • KVK 66143659
 • Vestigingsnr. 000034794336
 • Nijverheidsweg 41
 • 7005AS
 • Doetinchem

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres. Maar ook gegevens als uw kenteken of het chassisnummer van uw caravan zijn persoonsgegevens omdat wij ze kunnen herleiden naar u als persoon.


Grondslag van de verwerking
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft in artikel 6 aan dat er een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn. Zonder grondslag mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. De AVG kent de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Een wettelijke verplichting
 • Een gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
 • Vitaal belang
 • Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag
  Bij een overeenstemming is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien er sprake is van o.a. een offerte aanvraag, de koop of het onderhoud van een caravan/camper, de bestelling van onderdelen, het uitvoeren van garantiewerkzaamheden, het afhandelen van schade. Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de tenaamstelling van een voertuig, de verplichting om technische terugroepacties te melden of de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar. Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan direct-marketing, enquêtes en reclame, maar ook aan cameratoezicht (diefstalpreventie). Toestemming wordt gehanteerd indien er geen andere rechtsgrond van toepassing is. Ook wordt er toestemming gevraagd voor bijvoorbeeld het doorgeven van de persoonsgegevens aan Adria, Dethleffs, Hobby, Fendt of LMC (importeurs). De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang speelt wanneer er een ernstig gevaar is voor de gezondheid van de klant of van derden.De vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld volksgezondheid of sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag (overheidsinstanties of overheidsorganen) is op ons niet van toepassing.


Doel en persoonsgegevens

De AVG geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.
Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:
– U laat een offerte voor de aanschaf van een voertuig maken (grondslag overeenkomst).
– U koopt een voertuig bij ons (grondslag overeenkomst).
– U laat een voertuig door ons onderhouden (grondslag overeenkomst).
– U krijgt automatisch een onderhoudsherinnering en garantietermijn van uw caravan (grondslag overeenkomst)
– U laat schade aan uw voertuig herstellen (grondslag overeenkomst).
– U bestelt onderdelen bij ons (grondslag overeenkomst).
– U neemt deel aan een enquête over onze dienstverlening (grondslag gerechtvaardigd belang)
– U wilt informatie over onze diensten en producten (grondslag gerechtvaardigd belang).
– U wilt onze nieuwsbrief ontvangen (grondslag gerechtvaardigd belang).
– U wilt uitgenodigd worden voor evenementen/shows (grondslag gerechtvaardigd belang).

Wanneer u een overeenkomst met ons heeft of nog in de offerte-fase zit, dan kunnen wij u vanuit ons gerechtvaardigd belang informatie toesturen over onze producten en diensten of nieuwsbrieven. Tevens mogen wij u uitnodigen voor evenement, waarbij wij op basis van gerichte informatie die u ons heeft gegeven het passende evenement voor u kiezen. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, dan kunt u hiervoor bezwaar bij ons indienen (zie Recht van bezwaar).

Wanneer wij geen overeenkomst met u hebben, dan mogen wij u alleen op basis van toestemming informatie over onze producten of diensten of een nieuwsbrief toesturen. Tevens nodigen wij u alleen uit op basis van toestemming voor evenementen. Indien u dit niet wilt, dan kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken (zie toestemming intrekken).


Welke persoonsgegevens
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:
– Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.
– Contractgegevens: klantnummer, betalingsgegevens.
– Transactiegegevens en interactiegegevens: informatie over aankopen van producten en diensten, enquêtes en klanttevredenheidsgegevens.
– Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht.
– Gebruik van website en communicatie: informatie over hoe u de website gebruikt inclusief informatie die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken (zie Cookiebeleid).
– Gegevens van caravan- / camperfuncties en -instellingen: informatie over de functies en huidige instellingen van uw caravan en/of camper.


Kopie identiteitsbewijs
Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identiteitsbewijs aan u vragen. Hierbij hanteren wij de volgende afspraken:

 • T.b.v. de tenaamstelling van een voertuig mogen wij u om uw identiteitsbewijs vragen. Wij controleren deze en maken een kopie van de voorzijde van uw rijbewijs. Zonder inzage in uw identiteitsbewijs, kunnen wij het voertuig niet tenaamstellen.

Cameratoezicht
Onze vestigingen zijn voorzien van camera’s. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na 30 dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.


Gegevens over uw caravan / camper
Wij slaan de volgende gegevens over uw caravan en/of camper op:
– Kenteken
– Chassisnummer
– Merk en model
– Bouwjaar
– Opties en accessoires
– Onderhoudshistorie
– Eigendomshistorie (tenaamstelling)


Gegevens in uw caravan / camper
In uw caravan of camper zijn ook gegevens aanwezig. Hieronder vindt u de categorieën van deze gegevens, met daarna een niet uitputtende beschrijving per categorie.
– Operationele voertuiggegevens
– Functies met betrekking tot comfort en infotainment
– Online diensten
– Diensten van derden
– Gegevens t.b.v. lokalisering van het voertuig


Diensten van derden
Als u diensten van andere aanbieders (derden) gebruikt, dan vallen deze diensten onder de verantwoordelijkheid van deze aanbieder en zijn deze onderworpen aan de voorwaarden voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van deze aanbieder. Wij hebben geen invloed op de via deze dienst uitgewisselde inhoud.

Wij raden u daarom aan informatie te verkrijgen van deze derde dienstverlener met betrekking tot de aard, het toepassingsgebied en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de diensten van deze derden.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 6 jaar na laatste contact- of voertuigdatum.


Cookies
Gedurende uw bezoek aan onze website kunnen wij cookies (en daarmee
vergelijkbare technieken) in uw browser plaatsen. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen (waaronder Google Analytics) informatie over u verzamelen en uw internetgedrag binnen onze website volgen.


Uw rechten als klant
Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt worden heeft u ook rechten volgens de AVG. Deze rechten zijn:

 • Recht op informatie:
  Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht u te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van uw verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten u heeft. Dit doen wij met deze privacyverklaring.
 • Recht op inzage:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van u verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De inzage krijgt u door mee te kijken in onze systemen of door een overzicht van ons te ontvangen.
 • Verzoek om rectificatie:
  Wanneer wij niet correcte of niet volledige gegevens van u hebben, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die uw gegevens hebben.
 • Verzoek om gegevens te wissen:
  U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen:
  – wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
  – u uw toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken
  – wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven;
  – wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Recht van bezwaar:
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer u bezwaar maakt tegen direct marketing. In het laatste geval zullen wij de direct marketing onmiddellijk stop zetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.
 • Recht van beperking:
  U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer:
  – u de juistheid van uw gegevens ter discussie stelt
  – de verwerking onrechtmatig is;
  – wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt ze voor een rechtsvordering;
  – u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.
 • Recht op dataportabiliteit:
  U heeft het recht om uw gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen als u daar om vraagt. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij van u verwerken met de grondslag overeenkomst of toestemming.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van u komt. Dit kan betekenen dat wij u vragen om naar onze vestiging te komen om u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat uw gegevens in de handen van een onbevoegde persoon vallen.

U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via:

Mail: info@meerbeek.nl
Telefoon: 0314-344 046

Wij zullen u een (schriftelijke) bevestiging geven van uw verzoek. Wij zullen binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij u dit binnen 30 dagen laten weten. De termijn waarin wij aan uw verzoek moeten voldoen, kan met maximaal 2 maanden worden verlengd.
Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u dit met een schriftelijke motivatie laten weten.


Toestemming intrekken
Wanneer wij uw gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit kenbaar maken op info@meerbeek.nl
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven.
Wanneer u uw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt, tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is.


Klacht indienen
Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u eerst contact met ons opnemen. U kunt dit doen via: info@meerbeek.nl

Wanneer uw vraag of klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn ook te raadplegen.
Datum privacyverklaring: 29 januari 2019

Adria
Beachy
LMC
Hobby
fendt
Hobby
Dethleffs
LMC

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten